Welkom op de website van R.K. Parochiegemeenschap Bloemendaal.

Wij willen een geloofsgemeenschap zijn waar iedereen zich welkom mag weten, een herberg met een open deur. Op een open en vrije manier zoeken we wegen om uiting te geven aan wat ´geloven´ voor ons betekent.

Door middel van deze website kunt u ons beter leren kennen.

U vindt er de meest uiteenlopende informatie over onze parochie.
Klikkend op de knoppen hierboven krijgt u een overzicht van de organisatie van de parochie en de vele werkgroepen die daarin werkzaam zijn. Ook de geschiedenis van de parochie en haar kerken wordt belicht.

 

Rechts vindt u de ´knoppen´ met actuele informatie zoals bijvoorbeeld over de vieringen.
Wij hopen dat u op deze website de informatie kunt vinden die u zoekt. Aarzelt u niet contact met ons op te nemen via e-mail, telefoon, per brief of gewoon door onze kerk te bezoeken.

Pastoor B.J.Putter, verbonden aan de parochies Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort. De BOAZ-parochies.
Telefoon: 06-12 83 33 48.
E-mail: bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

 

Het Pastorale team van de BOAZ-parochies bestaat uit:
Pastoor Dr.B.J.Putter (voorzitter parochiebestuur, voorzitter Pastorale Raad)
Pastor N.C.J.Kerssens (pastorale zaken)
Kapelaan N. Beemster (voorbereiding 1e Communie)
Diaken-pastor G.J.van der Wal (pastorale zaken)

Zij worden ondersteund door Paula van der Voorn (centraal secretariaat), Bernadette Boom (ouderenpastoraat).

BOAZ
Vier letters achter elkaar geplaatst van de plaatsen waar de kerken staan van de vier parochies die op weg zijn om samen één geloofsgemeenschap te worden:
Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort.

De website van de BOAZ-parochies is: www.boazparochies.nl
Facebook: facebook.com/boazkids

BOAZ is ook nog een Bijbelse naam.
Boaz is de grootvader van Koning David, de fijngevoelige man van Ruth, het oprechte familielid van Naomi.
Boaz betekent letterlijk: losser, verlosser.

In de Bijbel vind je in het deel van het Oude Testament een boek dat "Ruth" heet.
Het is een verhaal over een jonge vrouw die haar man verliest, trouw blijft aan haar joodse schoonmoeder en vervolgens een man vindt, onder dat voor haar vreemde volk. Boaz doet meer dan van hem verwacht wordt. Hij volgt niet alleen de regels van de wet, hij leeft ze met zijn hart.
Boaz brengt waarheid en liefde samen, hij is een barmhartig, genadig en dankbaar mens.
Boaz is dus meer dan vier "eerste letters" samengenomen.

 

 

 

 

 

actueel
vieringen
contact